Vysoušení vlhkého zdiva vodohospodářské kanceláře v Ústí nad Labem

Vysušení zdiva

V kanceláři v Ústí n. Labem byla nasazena technologie DryPol pro odstranění vzlínající vlhkosti zdiva

Detaily »

Vysušení vlhkého zdiva elektroosmózou v Základní škole v Rybí

Sanace vlhkosti

V obecním sále Základní školy v Rybí jsou instalovány dva přístroje DryPol pro sanaci vlhkosti zdiva

Detaily »

Vysušení vlhkého zdiva elektroosmózou v Galerii ART v Chrudimi

Vysušení vlhkosti

Kontrolní měření vlhkosti zdiva po 1. roce provozu zaznamenalo výrazný ústup vlhkosti ze zdiva stavby

Detaily »

Hydroizolace objektu elektroosmózou po vysušení vlhkosti zdiva

Hydroizolace stavby

V Litvínově provedena sanace vlhkosti zdiva a následná ekologická hydroizolace stavby

Detaily »

Sanace vlkosti objektu a následná hydroizolace stavby elektroosmózou

Sanace zdiva

Během jednoho roku došlo ve výrazně vlhkém objektu k ústupu vlhkosti zdiva o více než 5%

Detaily »

Sanace vlkosti objektu a následná hydroizolace stavby elektroosmózou

Elektroosmóza

Elektroosmóza vysušila vlhkost zdiva ve Strmilově, kdy došlo k ústupu vlhkosti zdiva bez stavebního zásahu.

Detaily »

Sanace vlkosti zdiva domu bez stavebních zásahů

Vysušení zdiva

Vysušení vlhkosti zdiva bez stavebních zásahů technologií DryPol System

Detaily »

Vysušení vlkosti zdiva domu bez stavebních zásahů na elektrofyzikálním principu elektroosmózy

Sanace vlhkosti

Sanace vlhkosti zdiva na elektrofyzikálním principu elektroosmózy

Detaily »

Vysušení vzlínající vlkosti zdiva historického objektu bez stavebních zásahů na elektrofyzikálním principu elektroosmózy

Odstranění vlhkosti

Elektroosmóza odstranila vlhkost zdiva historické památkově chráněné kaple ze 16. stol.

Detaily »

Vysušení vzlínající vlkosti zdiva historického objektu bez stavebních zásahů na elektrofyzikálním principu elektroosmózy

Vysoušení zdiva

Vysoušení zdiva elektrofyzikálním principem ekologicky, snadno a levně v souladu s přírodou

Detaily »

Vysušení vzlínající vlhkosti zdiva historického objektu bez stavebních zásahů na elektrofyzikálním principu elektroosmózy

Elektroosmóza

Elektroosmóza zajistí vysušení vzlínající vlhkosti zdiva bez stavebních zásahů

Detaily »

Vysušení vzlínající vlkosti zdiva historického objektu bez stavebních zásahů na elektrofyzikálním principu elektroosmózy a následná bezkontaktní hydroizolace stavby

Sanace zdiva

Elektroosmóza se systémem DryPol sanuje vzlínající vlhkost ze zdiva jakýchkoliv materiálů

Detaily »