Vysoušení vlhkosti zdiva elektrofyzikálně elektroosmózou technologií DryPol

desc

Ekologické vysušení vlhkosti zdiva staveb elektroosmózou

Výhodou technologie vysoušení vlhkého zdiva na elektrofyzikálním principu elektroosmózy je sanace vlhkosti zdiva bez náročných staebních zásahů, které by mohly výrazně narušit vlastní statiku stavby a provoz ve vysoušeném objektu. Vysoušení vlhkosti probíhá ve zdivu z jakéhokoliv materiálu nejdéle tři léta, kdy se hodnot stavebních norem dosahuje do dvou let od zahájení provozu přístroje DryPol.  Více o vysoušení zdiva »

Elektroosmóza vysuší vlhkost zdiva elektrofyzikálně technologií DryPol

desc

Technologie vysoušení vzlínající vlhkosti bez stavebních zásahů nenarušuje stavbu

Vzlínající vlhkost zdiva patří mezi nejčastější problémy majitelů nemovitostí starších třiceti let a lze říci, že téměř každý dům starší 30 let je vzlínající vlhkostí zdiva napaden a často je nevhodné provádět dodatečnou hydroizolaci či stavební zásah vůbec. Zde je místo pro bezkontaktní elektrofyzikální technologii DryPol pro vysušení vlhkosti zdiva z jakéhokoliv materiálu, ať již se jedná o objekty komerční, obytné či historické.  Více o elektroosmóze »

Elektrofyzikální vysoušení vlhkého zdiva elektroosmózou

Vysoušení vzlínající vlhkosti zdiva technologií DryPol
DryPol System - ekologické vysušení vzlínající vlhkosti zdiva staveb
Elektroosmóza vysuší vzlínající vlhkost zdiva bez stavebních zásahů
Vysušení vzlínající vlhkost zdiva bez stavebních zásahů na elektrofyzikálním principu elektroosmózy